Danh sách các trường Phổ thông Tỉnh Khánh Hòa

Tên trường

Địa chỉ website

Thư viện THPT BC Chu Văn An

lis.cvan.libvn.org

Thư viện THPT Đoàn Thị Điểm

lis.dtdiem.libvn.org

Thư viện THPT DTNT Tỉnh Khánh Hòa

lis.dtnt.libvn.org

Thư viện Trung tâm GDTX Cam Lâm

lis.gdtxclam.libvn.org

Thư viện Trung tâm GDTX Cam Ranh

lis.gdtxcranh.libvn.org

Thư viện Trung tâm GDTX Diên Khánh

lis.gdtxdkhanh.libvn.org

Thư viện Trung tâm GDTX Khánh Sơn

lis.gdtxkson.libvn.org

Thư viện Trung tâm GDTX Khánh Vĩnh

lis.gdtxkvinh.libvn.org

Thư viện Trung tâm GDTX Ninh Hòa

lis.gdtxnhoa.libvn.org

Thư viện Trung tâm GDTX Nha Trang

lis.gdtxntrang.libvn.org

Thư viện Trung tâm GDTX Tỉnh Khánh Hòa

lis.gdtxtinh.libvn.org

Thư viện Trung tâm GDTX Vạn Ninh

lis.gdtxvninh.libvn.org

Thư viện Trường THPT Hermann Gmeiner

lis.hgmeiner.libvn.org

Thư viện Trường THPT Hà Huy Tập

lis.hhtap.libvn.org

Thư viện Trường THPT Hoàng Hoa Thám

lis.hhtham.libvn.org

Thư viện Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

lis.htkhang.libvn.org

Thư viện Trường THPT Hoàng Văn Thụ

lis.hvthu.libvn.org

Thư viện Trường THPT Khánh Sơn

lis.kson.libvn.org

Thư viện Trường THPT Lê Hồng Phong

lis.lhphong.libvn.org

Thư viện Trường THPT Bán công Lê Lợi

lis.lloi.libvn.org

Thư viện Trường THPT Lạc Long Quân

lis.llquan.libvn.org

Thư viện Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

lis.lqdon.libvn.org
lqdonkhanhhoa.libvn.net

Thư viện Trường THPT Dân lập Lê Thánh Tôn

lis.ltton.libvn.org

Thư viện Trường THPT Lý Tự Trọng

lis.lttrong.libvn.org

Thư viện Trường THPT Bán công Nguyễn Bỉnh Khiêm

lis.nbkhiem.libvn.org

Thư viện Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

lis.ncthanh.libvn.org

Thư viện Trường THPT Ngô Gia Tự

lis.ngtu.libvn.org

Thư viện Trường THPT Bán công Nguyễn Huệ

lis.nhue.libvn.org

Thư viện Trường THPT Nguyễn Thái Học

lis.nthoc.libvn.org

Thư viện Trường THPT Bán công Nguyễn Thị Minh Khai

lis.ntmkhai.libvn.org

Thư viện Trường THPT Nguyễn Trãi

lis.ntrai.libvn.org

Thư viện Trường THPT Dân lập Nguyễn Thiện Thuật

lis.ntthuat.libvn.org

Thư viện Trường THPT Bán công Nguyễn Trường Tộ

lis.ntto.libvn.org

Thư viện Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

lis.nvtroi.libvn.org

Thư viện Trường THPT Phan Bội Châu

lis.pbchau.libvn.org

Thư viện Trường THPT Trần Bình Trọng

lis.tbtrong.libvn.org

Thư viện Trường THPT Bán công Trần Cao Vân

lis.tcvan.libvn.org

Thư viện Trường THPT Tôn Đức Thắng

lis.tdthang.libvn.org

Thư viện Trường THPT Bán công Trần Hưng Đạo

lis.thdao.libvn.org

Thư viện TTKT - TH - HN Ninh Hòa

lis.thhnnhoa.libvn.org

Thư viện TTKT - TH - HN Nha Trang

lis.thhnntrang.libvn.org

Thư viện TTKT - TH - HN Tỉnh Khánh Hòa

lis.thhntinh.libvn.org

Thư viện Trường THPT Trần Quý Cáp

lis.tqcap.libvn.org

Thư viện Trường THPT Tô Văn Ơn

lis.tvon.libvn.org